شرایط و روش اجرا

افزایش سرسام آور قیمت خودرو در یک دهه اخیرباعث گردید تا قیمت لوازم یدکی و دستمزد استاد کارها به شدت افزایش یابد . این عوامل باعث رشد تصاعدی قیمت تعمیرات خودرو گردید. با توجه به مسائل بیان شده شرکت امیرزادگان به منظور تسهیل در فرایند تعمیرات خودرو اقدام به ایجاد راهکار تعمیرات اقساطی خودرو نمود . این فرایند دارای دو شیوه است .

الف – تعمیرات در واحدهای تعمیراتی طرف قرارداد

در این روش صاحب خودرو ، خودرو خود را به نزدیکترین واحد تعمیراتی طرف قرارداد با شرکت امیرزادگان ( لیست تعمیرگاه های طرف قرارداد به همراه نام ، آدرس و شماره تماس آن واحد تعمیرگاهی در بخش تعمیرگاه های سایت موجود است ) انتقال می دهد و آن واحد تعمیراتی اقدام به هزینه یابی نموده و در نهایت پیش فاکتوری را به منظوراعلام هزینه تعمیراتی به صاحب خودرو تقدیم می نماید . پس از تایید پیش فاکتور توسط صاحب خودرو ، شرکت امیرزادگان فاکتور اصلی را صادر و درگاهی را برای پرداخت فاکتور فوق برای صاحب خودرو ارسال می نماید . صاحب خودرو فاکتور فوق را از طریق کارت اعتباری که تسهیلات ایشان در آن قراردارد و از بانک دریافت نموده پرداخت می نماید پس از آن روند تعمیرات خودرو آغاز می یابد .  

ب – تعمیرات در تعمیرگاه مد نظر صاحب خودرو

در این روش صاحب خودرو ، خودرو خود را به تعمیرگاه مد نظر خود انتقال می دهد و آن واحد تعمیراتی اقدام به هزینه یابی نموده و در نهایت فاکتوری را به منظوراعلام میزان هزینه ی تعمیرات خودرو همراه با مهر و امضا برای شرکات امیرازدگان از طریق درگاهای ارتباطی ذیل ارسال می نماید . شرکت امیرزادگان پس از بررسی کارشناسی نسبت به هزینه اعلامی فاکتور اصلی را صادر و درگاهی را برای پرداخت فاکتور فوق برای صاحب خودرو ارسال می نماید . صاحب خودرو فاکتور فوق را از طریق کارت اعتباری که تسهیلات ایشان در آن قراردارد و از بانک دریافت نموده پرداخت می نماید . پس از پرداخت صاحب خودرو شرکت امیرزادگان چکی را در وجه تعمیرگاه صادر و برای تعمیرگاه مورد نظر ارسال می نماید . تمامی این روند معمولا تا پایان تعمیرات خودرو و تسویه حساب صاحب خودرو با تعمیرکار به انجام میرسد .

فکس : 02166205096  واتس آپ : 09921088735