روند دریافت خدمات تعمیرات خودرو بسیار ساده می باشد . پس از اینکه مشتریان ثبت نام خود را انجام و کد پیگیری دریافت کردند و پس از پایان مهلت ثبت نام شرکت توسعه فناوری و ساخت امیرزادگان بر اساس اولویت ثبت نام کارتهای خدمات تعمیرات خودرو را به عزیزان اعطا می نماید . افراد میتوانند با در اختیار داشتن این کارتها بر اساس سقف کارتها خدمات تعمیرات خودرو دریافت و بصورت اقساطی تسویه نمایند. لازم به ذکر است کلیه اطلاع رسانی های کارتهای خدمات تعمیرات خودرو از طریق رایانامه به هموطنان عزیز اعلام می گردد لذا خواهشمند است رایانامه های خود را مورد بررسی قراردهید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت خدمات تعمیرات اقساطی خودرو :

1-  کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در خواست کننده خدمات ( 1 سری)

2-  کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ضامن (1 سری )

3-  فیش حقوقی و حکم کارگزینی ضامن و خدمات گیرنده

4-  گواهی کسر از حقوق ضامن

                                                                            سرافرازی ازآن خداوند است 

                                                                          شرکت توسعه فناوری و ساخت امیرزادگان