آیا می توان وجوه خدمات داخل کارتها را از دستگاه های ATM  برداشت نمود و یا میتوان آن را در مواردی دیگر و در سایر پایانه های فروش استفاده کرد ؟

خیر ، کارتهای ارائه شده به هموطنان همگی بر روی درگاه ها و ترمینالهای بانکی این شرکت  بسته شده و شما نمی توانید جز در درگاهای بانکی اینترنتی این شرکت که در تارنمای تمامی شرکت های طرف قرارداد موجود است و یا جز دستگاههای POS قرار داده شده در تعمیرگاه های آن شرکتها از این کارتها در جاهای دیگر استفاده نمایید.

آیا این خدمات قابلیت تمدید را دارد یا تنها یکبار می توان از این خدمات استفاده کرد ؟

بله این خدمات قابل تمدید بوده و هموطنان می توانند پس از پایان اقساط خود مجددا در خواست دریافت خدمات نمایند.

 ایا باید حتما مالک خودرو دریافت کننده و ثبت نام کننده جهت دریافت خدمات باشد ؟

خیر ، برای ثبت نام و دریافت این خدمات حتما نباید خود شما مالک خودرو باشید ولی باید گفت که خدمات فوق تنها برای تعمیرات خودرو می باشد و نمی توان اعتبار موجود در کارتهای خدماتی را بصورت نقدی دریافت کرد . ضمنا با توجه به اینکه خدمات به نام اشخاص ثبت نام کننده صادر می گردد افراد می توانند خدمات فوق را برای تعمیر سایر خودرو های خانواده ، دوستان و آشنایان استفاده نمایند.

                                                                            سرافرازی ازآن خداوند است 

                                                                          شرکت توسعه فناوری و ساخت امیرزادگان